Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

27 ก.ค. 57 ที่วัดเนินพระ นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข ปลัดจังหวัดระยอง นายดำริห์ สมควรคิด วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นายชูเกียรติ ชมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เจ้าคณะจังหวัดระยอง องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สภาวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนข้าราชการ ประชาชน ครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดเนินพระ เข้าร่วม …………

( 27 ก.ค.57 ) ที่บริเวณหอนาฬิกา ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำประชาชน พุทธศาสนิกชน ทุกสาขา อาชีพในจังหวัดจันทบุรี ร่วมแต่งกายชุดขาว ทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูป สืบอายุพระศาสนา ส่งเสริมประชาชนให้ประพฤติ ปฏิบัติดี สร้างความสุขให้ครอบครัว สอดคล้องวาระ จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โดยคำนึงถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่เสริมสิริมงคลให้กับจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และนำข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ....ส.ปชส.จันทบุรี จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 27 ก.ค. 57 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว …

(25 ก.ค. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดโคก ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด โดยมีเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดตราดกว่า 100 คน เข้าร่วมโรงการ นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการนี้เป็นการคืนความสุขให้กับชาวนา เป็นการช่วยเหลือชาวนา ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำนาไร่ละ 432 บาท …………

(22 ก.ค. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดเป็นอีก 1 ใน 15 จังหวัดตามประกาศฉบับที่ 94 / 2557 ของ คสช. เรื่องการเปิดให้บริการศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม ซึ่งได้ดำเนินการเปิดให้บริการเป็นวันแรก บริเวณชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดตราด มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก …………

21 ก.ค.57 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประชุมหารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีเพื่อเดินหน้าวาระ "จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี”โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งราชการ ผู้แทนเกษตรกรพ่อค้า นักธุรกิจตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อรองรับแนวทางการดำเนินงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดจันทบุรี …………

Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

(24 ก.ค. 57) ที่ทำการหน่วยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1(ชค.ทพ.นย.1) นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ่อไร่ พร้อมด้วย น.อ.สุบรร ดีนอก หัวหน้าชุดทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 นายจักรพันธ์ กุมภะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.2 (คลองห้วยแร้ง) นายอโนทัย งามเสงี่ยม หัวหน้าอุทยานน้ำตกคลองแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน ตำรวจ ตชด.116 (บ้านคลองมะนาว) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ รวมกว่า 100 นาย ทำการออกตรวจพื้นที่ป่าสงวนจุดที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการถูกรุกล้ำ รวม 7 จุด ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยได้ทำการวางแผนและกระจายกำลังแบ่งออกเป็น 7 ชุด เข้าลงตรวจพื้นที่พร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน …………

24 ก.ค. 57) นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เปิดโครงการยกระดับความคิดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผนดิน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดโครงการขึ้นที่แปลงสัมมชีพต้นแบบ การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนายชัยวัฒน์ ปริ่มผล เกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดโดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด แกนนำเกษตรกรจากพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตราดประมาณ 50 คน เข้าร่วมโครงการ …………

21 ก.ค. 57) นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายพันธมิตร กรมควบคุมมลพิษ "เครือข่ายสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชนท้องถิ่น” ที่ห้องประชุมโรงแรมบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน งานวิชาการด้านการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออก กว่า 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม …………

( 22 ก.ค.57 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนโดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษหัวข้อ จังหวัดจันทบุรีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 หลังจากนั้นในช่วงบ่าย สื่อมวลชนจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออกที่ร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษความพร้อมของจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลจันทนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทย – กัมพูชาที่บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรี………

( 22 ก.ค.57 ) ที่พุทธมณฑล ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กอ.รมน.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานจัดหางาน สำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานตามนโยบายของ คสช…………

Page 1 of 23First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001