Search l Login

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสถิติฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้ที่ >ข้อมูลเผยแพร่ >downloads

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

10 ก.ย. 2557 ) ส.ปชส.ระยอง กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาดสวนสนกลุ่มใหญ่ โดยมีนายบุญมั่น สมุทคีรี เป็นผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ ได้รวมตัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดระยองประมาณ ๕๐ คน ทั้งนี้ นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางลงมารับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว และได้ให้ตัวแทนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัด ระเบียบร้านค้าโดยจะได้หาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อที่ทางราชการจะได้ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น …………

9 ก.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2557 โดยมีหผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองตราด …………

9 ก.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับ จังหวัด โดยมีนายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการบูรณาการ ยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตามยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสู่ความมั่นคง และยั่งยืน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ระดับจังหวัดที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายพลังงาน และยุทธศาสตร์ประเทศดังกล่าว …………

9 กันยายน พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับท่าน ดาโต๊ะ เชอรี อัสลัน บิน มัน มุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิสและคณะที่เดินทางมาพำนักที่เมืองพัทยา พร้อมกับศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี ณ ห้องพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิเวช โรจนชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นายพลเชษฐ์ ตราดช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรเขต 6 ชลบุรี เรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นายบุญลือ คงสูงเนิน นกวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสุวิสาส์ กันตอนันตพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ให้การต้อนรับ พร้อมได้บรรยายสรุปว่า จังหวัดชลบุรี มีประชากรที่มีหลักฐานทางทะเบียนรวม 1,365,002 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) จำนวน 635,605 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคการเกษตร 20,266 ล้านบาท (ร้อยละ 3) ภาคอุตสาหกรรม 370,322 ล้านบาท (ร้อยละ 58) …………

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานพิธีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ณ บริเวณเวทีการแสดงคิวรถกรุงเทพฯอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมีนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวพนัสนิคม ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ …………

Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

…9 ก.ย.ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง นายอนุทิน ช่วยเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และสาธารณูปโภค บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) เข้าชี้แจงกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้แทน กนอ.รับเรื่อง หลังเกิดเหตุการณ์ มีกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจาย โดยมีชาวบ้านชุมชนตากวน ต.มาบตาพุด ชุมชนกรอกยายชา และหมู่บ้านเพลินใจ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ได้รับผลกระทบจากกลิ่นดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวานนี้(8 ก.ย.) ………

9 กันยายน 2557 นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดชลบุรี นายเดโช คงชยาสุขวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี และนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางเขต 3 ชลบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2557 ณ ห้องแถลงข่าว ณ ห้องประชุม เรื่องการจัดงานประเพณีวิ่งควายซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2557 โดยวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นวันแข่งขันวิ่งควาย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี…………

8 ก.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมนายอมรเทพ อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนมอบเงินมอบเงินชดเชยแรงงานไทยชาวจังหวัดระยอง 4 รายๆละ 15,000 บาท ประกอบด้วย นายชัยรัตน์ เขมศิริบรรพต อายุ 58 ปี นายพุฒิ คนใจบุญ อายุ 48 ปี นายชญานนท์ พึ่งพิมาย อายุ 57 ปี และนายคำรพ บุญจันทร์ อายุ 51 ปี หลังเดินทางไปทำงานยังประเทศลิเบีย แล้วถูกส่งตัวกลับ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ …………

5 ก.ย. 57 นายธารทิพย์ มีลักษณ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัด “100 MIRACLE FAME OF CHONBURI SEASON 2 มหัศจรรย์ความงาม นิยามเมืองชล” เพื่อ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากจังหวัดชลบุรี และยังได้ร่วมจัดแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการภาพถ่ายครั้งยิ่งใหญ่ วันที่ 17 พฤศจิกายนที่เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรีและอีกหนึ่งครั้งที่กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนช่างภาพทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมตามหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายในมุมมองมหัศจรรย์ เพื่อสื่อถึงนิยามเมืองชลใน คำว่า (chonburi) มาเป็น 8 หัวข้อดังนี้C – Colorful Festival (สีสันเทศกาลงานประเพณี) H - Home & Architecture (งดงามสถาปัตยกรรม) O- Once upon a time (กาลครั้งหนึ่ง ณ เมืองชล) สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ N – Natural &Green (ดื่มด่ำธรรมชาติ) B- Beautiful Beach (ทะเลงาม) U- Unseen in Chonburi (มหัศจรรย์เมืองชล) R- Romantic Place (สถานที่สุดโรแมนติก) I – I Love Culture (รักษ์วัฒนธรรม) …………

(4 ก.ย. 57) นายจรัญ สืบสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานระบาดวิทยา โรงพยาบาลตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมักเป็นช่วงที่พบปัญหาของโรคโรคตาแดง ทั้งนี้โรคตาแกงเกิดจากเชื้อไวรัส เกิดขึ้นได้บ่อย โดยเฉพาะเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น อาจพบการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ทำให้ตาพิการได้ โรคตาแดงมักจะเกิดในกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัด โดยอาจแพร่ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำตาของผู้ป่วย ส่วนมากมักติดทางอ้อม โดยใช้มือสกปรกที่มีเชื้อโรคขยี้ตา ใช้สิ่งของเครื่องใช้ เช่นผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา ขันน้ำ และของใช้อื่น ๆ ร่วมกับผู้ที่เป็นโรค แมลงวันหรือแมลงหวี่ตอมตา หลังได้รับเชื้อโรคประมาณ 24 - 28 ชั่วโมง จะมีอาการระคายเคืองตา ปวดตา มีน้ำตาไหล กลัวแสง หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวจะอักเสบ แดง อาจมีไข้ต่ำ ๆ หรือปวดเสียวที่แขนขาด้วย ผู้ป่วยมักจะหายเองได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ ถ้าไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน …………

Page 1 of 23First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001