Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

19 ธ.ค.57 ) ที่ลานอเนกประสงค์ บริเวณสี่แยกเนินเอสโซ่ จังหวัดจันทบุรีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร Farmer Market เพิ่มช่องทางตลาด กระจายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และวาระจังหวัด จันทบุรี เมืองแห่งความสุข ...สุข...ทุกวันที่จันทบุรี ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากการบริโภคสารตกค้างรวมทั้ง เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงในราคายุติธรรม และตลาดเกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีจะเปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรทุกเย็นวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 3 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม มีสินค้าคุณภาพทางการเกษตรจำหน่ายมากมาย อาทิ ผัก ผลไม้อินทรีย์ ข้าวสาร ไข่ไก่อารมณ์ดี อาหารสดและอาหารแปรรูป ขนม ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเกษตรกรนำสินค้าของกลุ่มเกษตรต่าง ๆ ใน 10 อำเภอ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายทุกสัปดาห์ ………ส.ปชส.จันทบุรี…

19 ธันวาคม 2557 ) นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงาน "โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ บริเวณวัดท้ายเซิด ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ นายอำเภอพานทอง และนายชุมพล บำรุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ให้การต้อนรับพร้อม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร คณะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบโป่ง เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก …………

18 ธ.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน จัดโดยหอการค้าจังหวัดระยองและศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงานหอการค้าไทย นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและภาค อุตสาหกรรม หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานพร้อมจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปรึกษา การประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการขยายการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดรวม 60 จังหวัด ซึ่งหอการค้าจังหวัดระยองก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีความพร้อมในการให้ บริการแก่สมาชิกและผู้ประกอบการภายในจังหวัดด้วย …………

18 ธ.ค. 57 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในภูมิภาค…………

( 15 ธ.ค.57 ) ที่ห้างสรรพสินค้าแฟมิลี่ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และที่ TOP ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดจันทบุรี และคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสุ่มตรวจ กระเช้าของขวัญ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านจำหน่ายทั่วไปในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย กระเช้าของขวัญให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย ไม่เอารัด เอาเปรียบผู้บริโภค สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า…………

Page 1 of 16First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

จังหวัดระยองเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2558 "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” โดยช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 และเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น ณ บริเวณหน้าบริษัทสยามคูโบต้า จำกัด (ถนนบ้านบึง-แกลง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วันที่ 15 ธ.ค 57 เวลา 10.00 น)ที่ห้อง ประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ร่วมประชุม …………

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 , และ พ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดแก่ผู้ ประกอบร่มเตียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา จากที่ได้มีมติที่ประชุม กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ การจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดขึ้น และได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ/จำนวนพื้นที่ประกอบรม เตียง (ล็อค) และข้อมูลที่เกี่ยวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบร่มเตียงชาย หาดในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 10 ชุด ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน …………

17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮา พัทยา โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอีกด้วย …………

16 ธันวาคม 2557) นายภวัต เลิศมุกดา ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณี แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก…………

15 ธ.ค. 57) นายสกุล ชาวนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด เปิดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 จัดขึ้นบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำบิด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด มีเกษตรกรในพื้นที่กว่า 50 คน เข้าร่วมเวที …………

Page 1 of 32First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001