Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Minimize
LANNAADVENTURE2015

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

26 พ.ค. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเข้าร่วม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตราด …………

22 พฤษภาคม นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการค้า และความมั่นคงชายแดน และภาคเอกชน พร้อมทั้งสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตข่าว เดินทางไปเยือนจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา กระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาการค้า การลงทุนร่วมกันของผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งนายจันท์ โสพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองนำคณะส่วนราชการ ประธานหอการค้า และนักธุรกิจ จังหวัดพระตะบองให้การต้อนรับ พร้อมร่วมเปิดงานแสดงสินค้า ไทย – กัมพูชา จันทบุรี – สระแก้ว – พระตะบอง ณ ตลาดปุกปุย ซึ่งเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้ากลางเมืองพระตะบอง ที่มี ออกญา ปุกปุย ประธานหอการค้าจังหวัดพระตะบองเป็นเจ้าของที่พร้อมเปิดให้นักธุรกิจชาวไทยใช้เป็นคลังสินค้า ก่อนจะกระจายไปขายในประเทศกัมพูชา เวียดนาม และจีน …………

23 พ.ค.58 ) ที่โรงเรียนตังเอ็ง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรีที่เปิดสอนมารวม 69 ปี มิสเตอร์ หนิง ฟู่ชุ่ย เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรม ไทย – จีน และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมสมาคมตังเอ็ง สว่างกตัญญูธรรมสถานกระชับสัมพันธไมตรี 40 ปี ไทย - จีน โดยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสมาคมตระกูลแซ่ต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีและชาวไทยเชื้อสายจีนให้การต้อนรับ และมีคณะเล่าโก้ว นักเรียนโรงเรียนตังเอ็ง ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า ยืนเข้าแถวต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น…………

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การจัดงานของดีเมืองจันท์ในช่วงเทศกาลผลไม้ปีนี้ จังหวัดได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้ดีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดจันทบุรีในช่วงเทศกาลผลไม้โดยปีนี้ได้ย้ายสถานที่จัดงานจากริมทะเลสาบทุ่งนาเชยไปยัง ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่องาน ของดีเมืองจันท์...วันผลไม้...สีสันตะวันออก ประจำปี 2558 ซึ่งมีสถานที่กว้างขวาง สะดวกสบาย อยู่ริมถนนสุขุมวิท ทั้งนี้งานกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 …………

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมนโยบายเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด …………

Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

26 พ.ค.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานคอนเสิร์ต Samed in Love ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง และเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 03.00 น. ณ.หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด ภายในงานจะมีนักร้องชื่อดังจำนวนมาก มาร่วมขับกล่อมเพลงบนชายหาดเกาะเสม็ด อาทิ โปเตโต้ พาราด็อกซ์ บูม บูม แคลส โลโมโซนิก มายส์ และวอร์รัส เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่างานนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เดินทางมาร่วมงานกว่า 20,000 คน และจะมีเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาท ในห้วงเวลาของการจัดงานฯ โดยขณะนี้รีสอร์ทบนเกาะเสม็ด ถูกจองเต็มหมดแล้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มแล้ว ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยว จังหวัดระยองให้คึกคักขึ้นมาอีกด้วย..…สปชส.ระยอง……

26 พ.ค. ที่สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดระยอง พันตำรวจโทหญิง มาธวี ตรีมธุรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง พร้อม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ระยอง แถลงผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 3 เดือน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในภาพรวมของจังหวัดระยอง มีสถิติงานคดี ปี พ.ศ.2558 รวม 37 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดซื้อที่ดินของเทศบาล การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนการขุดลอกสระ งานก่อสร้างถนนต่างๆ การกระทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต เช่น การเบียดบังเงินของทางราชการ การปลอมแปลงเอกสาร การสร้างพยานหลักฐานเท็จ การละเว้นไม่ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ การดำเนินการสืบสวนโดยมิชอบ การกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ หรือคดีฮั้ว เช่นการกีดกันการเสนอราคาต่อหน่วยราชการ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแส หรือกล่าวร้องเรียน สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038 -623206-9 หรือที่ www.nacc.go.th/rayong………สปชส.ระยอง…

(25 พ.ค. 58) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอการบริหารจัดการขยะ ของที่ทิ้งขยะไพลิน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งในอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ตำบลไม้รูด เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลองใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต …………

24 พ.ค. 58) บริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งจรอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เกษตรกรชาวสวนเงาะ เร่งดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณก้นอ่างเก็บน้ำเพื่อชักลอกน้ำเข้ามากักเก็บไว้ เพื่อปั๊มน้ำไปรดสวนเงาะ ที่กำลังติดผลจำนวนมาก จากปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จนทำให้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ซึ่งเดิมมีปริมาณกักเก็บน้ำได้ 875,000 ลูกบาศก์เมตร แต่จากปัญหาฝนขาดช่วงมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ทำให้มีปริมาณน้ำเหลือเพียงก้นอ่าง ทำให้เกษตรกรสวนผลไม้ ต่างต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขุดลอกร่องน้ำเพื่อดูดไว้ใช้ในสวนผลไม้ …………

24 พ.ค. 58) นายประสิทธิ์ นาคดี พาณิชย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายศุภชัย จินตนาเลิศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดตราดจำนวน 50คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม อำเภอเมืองตราด …………

Page 1 of 22First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001