Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

(18 ก.ย. 58) นายวิรัต อสัมภินาวงศ์ ปลัดจังหวัดตราด เปิดตัวโครงการส่งเสริมการขายกับการตลาดต่างประเทศ The East Coast Trade Fair (ECTF) กิจกรรมระบบเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ 4 ภาษา อังกฤษ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการนี้ โดยได้ว่าจ้างบริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการ สำหรับการเปิดตัวโครงการนี้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมที่ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด …………

18 กันยายน 2558 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พรอ้มคณะ ได้นำถุงยังชีพ ข้าวกล่อง ยารักษาโรคและน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้านสวนแก้วกว่า 100 หลังคาเรือน ในหมู่ 3 บ้านหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ขณะเดียวกันทางมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก นำโดยนายอาทร จันทวิมล รองประธานมูลนิธิฯ และนางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ก็ได้นำถุงยังชีพ ยารักษาโรค จำนวน 500 ชุด มาแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย ทั้งนี้ในวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า 30 เซนติเมตร แต่ก็มีบางจุด ซึ่งเป็นที่ต่ำระดับน้ำยังสูงอยู่…………

(17 ก.ย. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่นำคณะประธานคณะกรรมการประชาชน และผู้บริหาร 2 จังหวัดทางตอนใต้ของเวียดนาม จังหวัดเกียนยาง และจังหวัดก่าเมา กว่า 20 คน ที่เดินทางศึกษาเส้นทาง R 10 (ถนนเลียบชายฝั่งทะเล ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม : Southern Economic Corridor –SEC…………

16 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของตำบลปากน้ำประแส โดยมีนายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ…………

13 ก.ย. 58) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดขึ้นที่ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วม …………

Page 1 of 10First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

( 21 ก.ย.58 ) ที่ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าใต้ หมู่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิด โครงการพื้นที่ต้นแบบป่าชุมชน หนึ่งในกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน และมี นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ป่าชุมชนบ้านป่าใต้ หมู่ 8 ตำบลบางกะจะ เป็นป่าต้นแบบของเมืองจันทบุรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็น 1 ใน 60 แห่ง ป่าชุมชน ทั่วประเทศที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ป่าชุมชน บ้านป่าใต้ มีการอนุรักษ์สายพันธุ์พืชพื้นเมือง สมุนไพร พื้นบ้านไว้เป็นอย่างดี มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการป่าชุมชน ตั้งกฎระเบียบของชุมชนที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และเก็บพืช ผัก สมุนไพรมาบริโภคได้แต่ห้ามทำการค้า และต้องร่วมกันอนุรักษ์ไม่เก็บแบบทำลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ของพันธ์ไม้พื้นเมือง สมุนไพรพื้นบ้านหายากที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด รวมกว่า 100 รายการ และมีการขยายองค์ความรู้ไปสู่ป่าชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 21 ก.ย.58 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว ส.ปชส.จันทบุรี ……

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรี เริ่มคลี่คลาย เขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีปลอดภัย เนื่องจากโครงการพระราชดำริฯ คลองบายพาสช่วยผันน้ำลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว ส่วนพื้นที่รอบนอกยังมีท่วมขังบางส่วน วันนี้ ( 19 ก.ย.58 ) นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ทีมงานผู้บริหารจัดการน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดจันทบุรีได้ลงติดตามประเมินสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานวัดจันทนาราม พบว่า ปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวที่ระดับ 3 เมตร 21 เซนติเมตร จึงยังไม่ประกาศยกธงแดง เตือนประชาชนเพราะเกรงกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนให้ดำเนินชีวิตตามปกติ เนื่องจากมั่นใจว่าน้ำที่ผันเข้าสู่โครงการ คลองบายพาส บรรเทาปัญหาอุทกภัย ตามแนวทางพระราชดำริฯ ช่วยลดผลกระทบได้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นธงแดงเตือนประชาชนในเขตเมืองให้ตื่นตกใจ ส่วนสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งที่อำเภอเขาคิชกูฏ อำเภอมะขาม ก็ทรงตัวเช่นกัน หน่วยงานท้องถิ่นเร่งช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสำรวจและเยียวยาฟื้นฟู …………

นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอในครึ่งปีแรก มีมูลค่า 2,136.72 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผ้าผืนมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด ด้วยสัดส่วน 20% ของมูลค่าส่งออกสิ่งทอทั้งหมด คือ 688.04 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยตลาดส่งออกผ้าผืนหลักของไทย ได้แก่ เวียดนาม และเมียนมาร์ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอไทย 1,861.03 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผ้าผืนนำเข้า 517.71 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 1.39% และตลาดนำเข้าที่สำคัญคือ จีน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ้าผืนไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงมอบหมายให้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายผู้นำสิ่งทออาเซียน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าผืนไทย ให้มีนวัตกรรมและความหลากหลายทั้งฟังก์ชั่นและแฟชั่น ในหนึ่งเดียว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งโครงการได้พัฒนาจนสำเร็จนำมาสู่การจัดงาน Textile Sourcing 2016 เพื่อเผยแพร่ผลงานและการเจรจราธุรกิจในครั้งนี้…………

น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.เตรียมพิจารณาปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอีไทยในปี 2558 ลงมาอยู่ที่ 2.8% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3% ทั้งนี้ เป็นการปรับลดประมาณการตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่กำลังซื้อลดลง รวมทั้งการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว สำหรับภาคธุรกิจที่ขยายตัวดี คือ ภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้จีดีพีเอสเอ็มอีในปีนี้ยังขยายตัวได้ นอกจากนี้ มาตรการและโครงการสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของรัฐบาลนั้น เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการสูงขึ้น คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น ทำให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเศรษฐกิจในปีหน้ามีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี ทั้งตลาด ในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐที่สั่งซื้อสินค้า ไทยเพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจส่งออก โดยปัจจัยที่ต้องการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเร่งปรับตัว คือ มุ่งลงทุนด้านนวัตกรรมในทุกกระบวนการผลิตสินค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่และผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น …………ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างถึง หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, ประจำวันที่ 18 กันยายน 2558

(๑๘ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอจิมินห์ ได้นำคณะผู้บริหารจังหวัดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ ประชาชนจาก ๕ จังหวัดในเขตภาคใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ จำนวน ๒๒ คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสการเดินเยือนไทยโดยใช้เส้นทางแนวพื้นเศรษฐกิจ ตอนใต้ (Southern Economics Corridor : SEC) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตามแนวเส้นทาง R ๑๐ ซึ่งเชื่อมโยงประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนามตอนล่าง…………

Page 1 of 22First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001