Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

21 พ.ย. นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Marget) จังหวัดระยอง ที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เขตเทศบาลนครระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก …………

19 พ.ย. 57 ที่ ห้องประชุมเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท จังหวัดตราดเกาะกง กัมพูชา นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางร่วมหารือกับคณะ นายบุญเลิศ พราหมณ์เกสร ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ในการจัดงานบุญสมุทร (Sea Festival) ซึ่ง 4 จังหวัดของกัมพูชา ที่มีพื้นที่ติดติดชายทะเล ประกอบด้วย สีหนุวิลล์ กัมปอต แกป และเกาะกง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดปีละ 1 ครั้ง โดยในปีนี้จังหวัดเกาะเกาะกงเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2557 บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดเกาะกง กัมพูชา จึงได้เชิญทางจังหวัดตราดร่วมประชุมหารือในการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว …………

(18 พ.ย. 57) บริเวณหน้าสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัดตราด ดำเนินการ ประกอบด้วยกิจกรรมมอบเงินโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ …………

17 พ.ย. 57 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virrs disease - EVD) ในแถบประเทศแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ สาธารณรัฐกีนี สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน สาธารณรัฐไลบีเรีย และเมืองลากอส สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เป็นภาวะฉุกเฉินด้านการสาะรสุขระหว่างประเทศซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบผู้เดิมทางจากต่างประเทศที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเดินทางเข้ามาในประเทศไทย แต่ยังคงมีความเสียง และมีโอกาสที่โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะแพร่ระบาดมายังประเทศไทยได้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวม 3 ฉบับ…………

16 พ.ย. 57) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาระบาด ใน 3 ประเทศอาฟริกาตะวันตก ได้แก่ ไลบีเรีย กินี และเชียร์ราลีโอน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วยจำนวน 10,114 ราย เสียชีวิต 4,912 ราย และมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปยังประเทศสเปน สหรัฐอเมริกาและมาลี ซึ่งประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา แม้ว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ต่ำ แต่เพื่อความไม่ประมาท กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังติดตามอาการของผู้เดินทาง เป็นเวลา 21 วัน หลังจากออกจากพื้นที่ระบาด โดยพบผู้เดินทางที่เข้าข่ายต้องติดตาม จำนวน 1,056 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด 1 ราย ซึ่งครบกำหนดการติดตามแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผลมีอาการปกติ ไม่มีไข้ ตลอด 21 วันของการติดตาม สรุปได้ว่าชายคนดังกล่าวไม่ติดเชื้อไวรัสอีโบลา …………

Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

21 พ.ย. 57) นายเธนศ ปลื้มคิด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด เปิดเผยว่า หลังจากหมดฤดูฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางโครงการชลประทานตราด ได้ทำการเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำและประตูน้ำสำคัญในจังหวัดตราดทั้ง 8 แห่ง ซึ่งสามารถจัดเก็บไว้ได้ เต็มความจุเกือบทุกแห่ง ยกเว้นอ่างเก็บน้ำเขาระกำ โดยมีปริมาณน้ำสามารถเก็บได้กว่า 140 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดตราดได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทาน ทั้งนี้ปริมาณน้ำดังกล่าว ได้เก็บรักษาไว้เพื่อรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งผู้ อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดตราด กล่าวว่า สำหรับการปล่อยน้ำไปที่พื้นที่การเกษตร ที่บริเวณตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองโสน และตำบลหนองคันทรง เพื่อใช้สำหรับการทำนาปลูกข้าวได้มีการบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มใช้น้ำเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงที่มีความต้องการน้ำ /……ส.ปชส.ตราด…

วันที่ 21 พ.ย.ที่โรงแรมคามิโอ้ แกรนด์ อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ พาณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา เรื่อง "AEC กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ” แก่ผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายสาขาในภาคตะวันออก นายสมศักดิ์ พาณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้า โดยเน้นประเด็นหลักในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กลไกการจดทะเบียนตามพิธีสารมาดริด( Madrid Protocol) ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางและเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการขยายโอกาส และเพิ่มช่องทางการตลาด การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการหลากหลายสาขาอาชีพจากจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งถือเป็นการสัมมนาดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการสร้างความแข็งแกร่ง และส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการในการนำ ทรัพย์สินทางปัญญาใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ …………

(20 พ.ย. 57) นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตราด ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย จังหวัดตราด ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จัดขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด …………

20 พ.ย. 57) ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด จังหวัดตราด หอการค้าจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด กำหนดจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขตเศรษฐกิจชายแดนมุมมองแนวคิดของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราด ขึ้นในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเลียดประถม อาคารเอกสินชล ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด…………

(20 พ.ย. 57) ที่ห้องประชุมเสม็ดขาว 1 ณ เสม็ดงาม รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี จัดเสวนาเรื่อง "ร่วมแรงร่วมใจปฏิรูปประเทศไทยสู่สากล” โดยมี นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดเสวนาครั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือการปฏิรูปประเทศไทย ตามแนวทางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนด ซึ่งประชาชนจะให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือได้ จะต้องมีการรับรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของแนวทางการปฏิรูปฯ เป็นลำดับแรกก่อน …………

Page 1 of 32First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001