Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตนเองโดยสละเวลาหลังเลิกงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ความรู้อย่างที่ตั้งใจไว้และใช้เวลาให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน…………

(5 ธ.ค. 57) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำเหล่าข้าราชการ เหล่ากาชาด ตลอดจนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้นำเหล่าข้าราชการจังหวัดตราดร่วมกัน ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า จะเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต โดยจะร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับพ่อตัวอย่างจังหวัดตราดประจำ ปี 2557 อีกด้วย ……

5 ธ.ค.ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดระยอง ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้นำข้าราชการ ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวว่า จะเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต โดยจะร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายแด่องค์พ่อของแผ่นดิน ให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน วฐิต กลางนอก / ข่าว ……สปชส.ระยอง……

ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และพสกนิกรจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมชุมนุมกัน ณ บริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 แห่งไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง …………

4 ธ.ค. 57) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบัน เกษตรกร ตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบจังหวัดตราด มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณืในพื้นที่ ธกส. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกร …………

Page 1 of 15First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

6 ธ.ค.57 เวลา 19.30 น ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมืองระยอง นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเทศบาลตำบลบ้านเพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง-จันทบุรี และภาคเอกชน นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพ กล่าวว่า งานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ เกาะเสม็ด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -11 ธันวาคม.2557 ณ บริเวณท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ …………

6 ธ.ค. 2557 ) ส.ปชส.ระยอง นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง กล่าวว่า น้ำตกเขาชะเมา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใด อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง มีน้ำตกทั้งหมด 8 ชั้น ซึ่งชั้นที่จะพาไปดูอยู่ชั้น 2 เรียกว่าวังมัจฉา มี ปลาพลวงจำนวนมาก โดยเมื่อเวลาให้อาหารพวกมัน ปลาพลวงนับพันตัวเหล่านี้ จะเข้าแถว รอกินอาหารอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอเขาชะเมา ยืนยันว่า มันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบจริง โดยฝึกให้อาหารเม็ดกับมันตั้ง 1 ปี โดยฝึกมากับมือ เพื่อให้มันเข้าแถว ซึ่งก็คุ้มค่า มันเข้าแถวหน้ากระดาน พอแถวแรกกินอาหารเสร็จแล้ว ก็จะถอยไป เพื่อให้ปลาพลวงตัวอื่นมาเข้าแถวต่อ …………

4 ธันวาคม 2557) นายเชาวลิตร แสง อุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความ ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม…………

3 ธันวาคม 2557 ที่ลานหินขาว หาดแม่รำพึง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี ดร.บำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายไชยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร นายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ระยอง นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีเทศบ้านตำบลบ้านเพ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกรัฐกิจและสื่อสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในงานยังมีการจัดนิทรรศการจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ให้กับเยาวชนนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ดร.บำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ทรัพยากรที่มีความสำคัญในการรักษาสมดุลตามธรรมชาติและมีคุณค่าที่มิอาจ ประเมินค่าได้ และยังสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเล โดยทั่วโลกกำลังตระหนักถึงการลดจำนวนลงและมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปในไม่ ช้า โดยเฉพาะเต่าทะเลในน่านน้ำไทยซึ่งเหลือจำนวนน้อยมาก …………

(2 ธ.ค. 57) การประชุมเชิงปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคีที่เมืองแกป ราชอาณาจักรกัมพูชา มีขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัด ภาคธุรกิจเอกชนและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดแกป ราชอาณาจักรกัมพูชา ในด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย-กัมพูชา) …………

Page 1 of 29First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001