Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

( วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานสีสันตะวันออก ครั้ง 8 ณ เวทีกลางงานสีสันตะวันออก หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา บีช เฟสติวัล เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานเทศกาลท่องเที่ยว สีสันตะวันออก เป็นงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมสีสันตะวันออก นับเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วยฤดูฝน และช่วง Low season จึง นับเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและกลุ่มภาคตะวันออก กระตุ้นระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น …………

วัน ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมกลุ่ม 9 จังหวัดภาคตะวันออก การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี สืบ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ได้เห็นชอบและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางมาตรการ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน และในคณะกรรมการฯ ระดับชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อให้เกิดการ เตรียมความพร้อมในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง …………

(25 ก.พ. 58) ที่ห้องประชุมตราดสีทองศาลากลางจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพารา รับฟังข้อสั่งการตลอดจนนโยบายจาก นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ โดยการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แต่ละจังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราปีหน้าว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคืออะไร และจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร พร้อมทั้งขอให้มีการจัดทำรายงานสถานการณ์ยางพาราในทุกเดือน …………

19 ก.พ. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง และวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2558 โดยมีนายภิญโญ ผลประกอบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จังหวัดระยอง ได้เตรียมจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2558 นี้ ณ บริเวณถนนยมจินดา เขตเทศบาลนครระยอง อ.เมืองระยอง …

ที่ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยส่วนราชภาครัฐ เอกชน เดินทางประชุมร่วมกับนายจิต โสพน ผู้ว่าราชการจังหวัดสีหนุวิลล์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด – สีหนุวิลล์) ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัดสีหนุวิลล์ หอการค้าจังหวัดสีหนุวิลล์ และหอการค้าจังหวัดเกาะกง ร่วมกันกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2558 ณ บริเวณชายหาดออเชอเตียน จังหวัดสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา …………

Page 1 of 18First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

25 ก.พ.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หอการค้าจังหวัดระยอง ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยองปี 2558 ครั้งที่ 31 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยองชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระใน เดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งโดยเสนอชื่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยองรวม 50 คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ จากนั้นให้คณะกรรมการหอการค้าที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหาร ไปทำการเลือกประธานหอการค้า และรองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง โดยมีอดีตประธานหอการค้าจังหวัดระยอง รวม 5 คน คือ นายปกรณ์ แผ่ตระกูล นายสันติ ตันติเวชวุฒิกุล นายณรงค์ อินทรสายัณห์ นายปรัชญา สมะลาภา และนายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ซึ่งผลการเลือกตั้งเป็นไปตามการคาดหมาย นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยองในสมัยที่แล้ว ยังได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิกฯ ให้นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง อีกหนึ่งสมัย วาระ 2 ปี ………ส.ปชส.ระยอง …

บริเวณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรรม "Ultra & Trail Unseen Koh Chang” 2015 หรือการจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งระยะทางมากกว่าระยะมาราธอน(วิ่งเทรล) ที่ทางจังหวัดตราดร่วมกับกลุ่มทีละก้าวร่วมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกาะช้างเป็นสนามแข่งวิ่งเทรล ระดับนานาชาติ มีนายบัญชา วัฒนชัย นายอำเภอเกาะช้าง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬาแข่งขันวิ่งเทรล ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ กว่า 800 คน ร่ วมในกิจกรรม ในการนี้ยังได้มีการรายได้จาการจัดแข่งขันมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสลักเพชร จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท อีกด้วย …………

28 กุมภาพันธ์ 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจราชการ ดูความก้าวหน้าการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณภายนอกท่าเรือแหลมฉบัง โครงข่ายถนน ของกรมทางหลวง และระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ AEC โดยมี ร.ต.ต. มนตรี ฤกษจำเนียร รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป …………

นายเจษฎา ศรศึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 สำนักพัฒนาปัจจัยฯ ได้ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 หรือบีโอไอสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ณ สหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเส้นทางโครงการทางหลวงไตรภาคี อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) หรือ ASEAN Highway 1 ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่จะรองรับสินค้าและการลงทุนจากไทยในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเมืองมัณฑะเลย์ และเดินทางไปยังเมือง Tamu (ตามู) ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของเมียนมาร์ที่มีพื้นที่ติดต่อกับเมือง Moirang ของอินเดีย Tamu-Moirang เป็นเมืองสำคัญของการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนเมียนมาร์-อินเดีย สินค้าอุปโภคบริโภคของไทย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า สุขภัณฑ์ และแบตเตอรี่ ผ่านเข้าอินเดียโดยใช้เส้นทางนี้ รวมทั้งจะได้ร่วมสัมมนาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างเครือข่ายการลงทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นสาขาเกษตร ยางพารา พืชสวน วัสดุก่อสร้างและการท่องเที่ยวของเมือง Dibrugarh (ดิบูร์การ์) รัฐอัสสัมของอินเดียอีกด้วย…………

27 ก.พ. 58) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดการประชุมบูรณาการงานด้าน วทน. เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา” ซึ่งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้น ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมืองตราด มีหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรชาวสวนยางพารากว่า 250 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ …

Page 1 of 27First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001