Search l Login

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสถิติฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้ที่ >ข้อมูลเผยแพร่ >downloads

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

(23 ก.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดงานงานตลาดนัดเกษตรธงเขียว หรือตลาดสินค้าเกษตรปลดภัย ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้น บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีบูธจำหน่ายพืชผัก ผลไม้กว่า 30 บูธร่วมจำหน่ายให้กับประชาชน …………

23 ก.ย.57 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรีได้ตั้งขบวนแห่ หรับ ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในการทำบุญสารทเดือนสิบที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เคลื่อนขบวนไปยังวัดพลับบางกะจะ อำเภอเมือง เพื่อประกอบพิธีงานบุญสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มสตรีอาสา และชาวใต้ที่ทำงานในจังหวัดจันทบุรีร่วมงานประเพณีสารทเดือนสิบ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคใต้ให้คนใน จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกได้รู้จักและร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน ถือเป็นการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับกิจกรรมภายในงานสารทเดือนสิบครั้งที่ 10 ที่จังหวัดจันทบุรีมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกัน รำโนรา การแสดงกลองยาว รำตะลีตีปัส มโนราบูชายัญ พิธีทำบุญถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ การประกวดหรับ สาธิตอาหารพื้นเมืองชาวใต้ การละเล่นพื้นเมืองปีนเสาน้ำมัน ประเพณีชิงเปรต แจกข้าวสาร และรถจักรยาน…………

20 ก.ย.นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง ระดมเก็บขยะชายหาดบริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง อ.เมืองระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2557 ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท และร้านค้าริมชายหาด ได้ร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดให้มีความสะอาด เก็บขยะที่อยู่ทะเล และริมหาดขึ้นมากำจัดบนบกให้ถูกวิธี และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง …………

19 ก.ย. 56) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เดินทางเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ อำลาตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ในเขตพื้นที่อำเภอเขาสมิง จำนวน 4 ราย โดยมี นายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเขาสมิง ตำบลทุ่งนนทรี ตำบลสะตอ และตำบลแสนตุ้ง ร่วมให้การต้อนรับ …………

18 ก.ย.ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.เมืองระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัดการขยะครบวงจรของจังหวัดระยอง หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.อนุมัติงบประมาณกว่า 327 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมครบวงจรของจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับปริมาณขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด …………

Page 1 of 11First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบค่านิยม 12 ประการ ให้ทุกหน่วยทหาร กำลังพล และประชาชน ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย พร้อมกับรณรงค์ให้เผยแพร่ค่านิยม 12 ประการนี้ไปในสังคมวงกว้าง ก่อนที่ในวันที่ 12 กันยายน พล.อ. ประยุทธ์ ได้แถลงนโยบายย้ำเรื่องนี้อีกครั้ง โดยระบุให้โรงเรียนติดค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้เด็กท่องเป็นบทอาขยานและปฏิบัติตามให้ได้ด้วยนั้น ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการได้นำค่านิยม 12 ประการปรับเป็นบทกลอนอาขยานแล้ว พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งบทกลอนดังกล่าวไปให้โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอนให้นักเรียนได้ท่องจำและนำสิ่งที่ท่องไปปฏิบัติตาม โดยบทกลอนค่านิยม 12 ประการ มีดังนี้ …………

21 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จ.ระยอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมืองระยอง จำนวนหนึ่ง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันสีดำ คล้ายยางมะตอย หรือน้ำมันเตาที่ใช้แล้ว หลังมีชาวประมงและนักท่องเที่ยวพบเห็นบริเวณชายหาดแม่รำพึง หน้าเคียงทะเล รีสอร์ท และวังทอง รีสอร์ท หมู่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง โดยพบเห็นคราบน้ำมันดังกล่าวยาวตลอดแนวชายหาดกว่า 1 กม.…………

18 ก.ย. 57) ที่ศาลาการเปรียญวัดแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เป็นประธานประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีอวนลาก อวนรุนและคราดหอย มี่มักเข้ามาทำการประมงในเขต 3,000 เมตร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายหลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านตำบลแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด นำโดย นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายก อบต.แหลมกลัด ร้องเรียนต่อหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ให้ คสช.หาแนวทางแก้ไข โดยมี นายไชยันต์ การสมเนตร ประมงจังหวัดตราด หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะช้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมในการประชุม ท่ามกลางกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านแหลมหิน ผู้ประกอบการเรือประมงอวนลาก อวนรุน และคราดหอย ที่เดินทางมาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อนำไปสู่การร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน …………

18 ก.ย. นายประสาน พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบโรงขยะรีไซเคิล ที่ตั้งอยู่กลางชุมชนซอยพิพัฒสัตยา สายอ่างเก็บน้ำ – วังตาม่อน หมู่ 5 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า โรงงขยะดังกล่าวทิ้งเศษวัสดุที่เป็นถุงบรรจุผงสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม แห่งหนึ่งในนิคมมาบตาพุด เมื่อเกิดฝนตกแล้วผงสารเคมีดังกล่าวจะถูกน้ำพาไปลงยังอ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งอยู่ติดกับโรงขยะรีไซเคิลดังกล่าว …………

17 ก.ย. 57) นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเกาะช้างเปิดโครงการอบรม "ความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ” ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ดำเนินการจัดขึ้นตามแผนงานความปลอดภัยทางน้ำ พ.ศ. 2556 และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วมโครงการรวม 81 คน ที่ห้องประชุมไชยเชษฐ์รีสอร์ท อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด …………

Page 1 of 22First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001