Search l Login

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสถิติฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้ที่ >ข้อมูลเผยแพร่ >downloads

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

เมื่อวันที่ 12 ถึง 14 กันยายน ที่ผ่านมา นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะเจ้าหน้าที่ปกครองจากจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระดับเจ้าหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดไพลิน – จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดเสียมเลียบ ประเทศกัมพูชา เพื่อต่อยอด ยกระดับ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างจังหวัดจันทบุรี จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดไพลิน ที่ได้ลงนามความร่วมมือ MOU ไว้ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา…………

(10 ก.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยพลตรีหญิงจรัสพิมพ์ ธีรลักษณ์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมเปิดเวที Low Carbon สู่ Green City ซึ่งเป็นส่วนหน่งของกิจกรรม "เปิดโลกสังคมคาร์บอนต่ำ..แบบพึ่งตนเอง” ซึ่งจังหวัดตราดโดยภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง อพท. ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด …………

10 ก.ย. 2557 ) ส.ปชส.ระยอง กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาดสวนสนกลุ่มใหญ่ โดยมีนายบุญมั่น สมุทคีรี เป็นผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ ได้รวมตัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดระยองประมาณ ๕๐ คน ทั้งนี้ นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางลงมารับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว และได้ให้ตัวแทนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัด ระเบียบร้านค้าโดยจะได้หาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อที่ทางราชการจะได้ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น …………

9 ก.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2557 โดยมีหผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองตราด …………

9 ก.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับ จังหวัด โดยมีนายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการบูรณาการ ยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตามยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสู่ความมั่นคง และยั่งยืน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ระดับจังหวัดที่เหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายพลังงาน และยุทธศาสตร์ประเทศดังกล่าว …………

Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

17 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวบ้านใน ม.2 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง เริ่มหวงหญ้าฮี๋ยุ่ม หรือหญ้ารีแพร์ ที่ขึ้นตามธรรมชาติในสวนยางพาราจำนวนมาก หลังรู้ว่ามันมีประโยชน์ เป็นที่ต้องการ สามารถช่วยคืนความสาวให้สตรีได้ และขายได้ราคาดีอีกด้วย นายนภา วรการ อายุ 58 ปี ชาวบ้าน ม.2 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง บอกว่า หญ้ารีแพร์ที่ว่านี้ มีมานานแล้ว โดยมักจะขึ้นตามสวนยางพาราของชาวบ้านในแถบนี้ …………

16 ก.ย.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้จัดเวทีเสวนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออก "จุดพลังความคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ พิชิตตลาด AEC” ขึ้น โดยมีนายธานี สามารถกิจ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดฯ …………

15 กันยายน 2557) กระทรวงพลังงานจังหวัดชลบุรี จัดการประชุม ครั้งที่ 2 โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมี นายวรวิทย์. สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องแคริบเบี้ยน โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี …………

ชาวไร่สับปะรด ผู้ประกอบการลงนามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด หลังไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกสร้างรายได้ให้ประเทศปีละกว่า 23,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดชลบุรี นายปิยะ โกสินทรจิตต์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดชลบุรี และนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลสด ปี 2557 …………

12 ก.ย.ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ 5 ถนนสายวังตาลหม่อน- พนานิคม ซอยอ่างน้ำพัฒนา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่า มีโรงงานรับขยะรีไซเคิลในพื้นที่ ทิ้งเศษวัสดุกองไว้เกลื่อนเต็มพื้นที่ เช่น เศษถุงพลาสติก กระดาษม้วน กล่องกระดาษ เศษลังไม้ และผงแป้งสีขาว ส่งกลิ่นเหม็น และฟุ้งกระจายโดยฝุ่นละอองจากผงแป้งสีขาว จะปลิวว่อนไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับผลกระทบเจ็บป่วยหลายราย มีอาการระคายเคืองตาทำตาอักเสบจนบวมแดง และมีอาการแสบคอ แสบจมูก จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบเศษวัสดุรีไซเคิลดังกล่าว กองไว้เกลื่อนเต็มพื้นที่กว่า 5 ไร่ พบเป็นโรงงานรับซื้อขยะรีไซเคิลไม่มีชื่อ ตั้งอยู่กลางชุมชน เป็นของนายทุนคนหนึ่งในพื้นที่ โดยมีแรงงาน จำนวน 7 คน กำลังทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลดังกล่าว …………

Page 1 of 24First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001