Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์





Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

16 พ.ย. 57) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาระบาด ใน 3 ประเทศอาฟริกาตะวันตก ได้แก่ ไลบีเรีย กินี และเชียร์ราลีโอน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วยจำนวน 10,114 ราย เสียชีวิต 4,912 ราย และมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปยังประเทศสเปน สหรัฐอเมริกาและมาลี ซึ่งประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา แม้ว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ต่ำ แต่เพื่อความไม่ประมาท กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังติดตามอาการของผู้เดินทาง เป็นเวลา 21 วัน หลังจากออกจากพื้นที่ระบาด โดยพบผู้เดินทางที่เข้าข่ายต้องติดตาม จำนวน 1,056 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด 1 ราย ซึ่งครบกำหนดการติดตามแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผลมีอาการปกติ ไม่มีไข้ ตลอด 21 วันของการติดตาม สรุปได้ว่าชายคนดังกล่าวไม่ติดเชื้อไวรัสอีโบลา …………

15 พ.ย.57 ) ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสะท้อน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนาย สุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอาร์ชชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดจันทบุรี ที่เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องทั่วประเทศ ตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากราคายางตกต่ำ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15,000 บาท มีเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดจันทบุรีมาแสดงตนขอใช้สิทธิคึกคักมีเกษตรกรมาแสดงตัวขอรับสิทธิ วันแรก รวม 454 ราย วงเงิน 4 ล้าน 3 แสน 1 หมื่นบาท …………

14 พ.ย. 2557 ) จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี พิธีเปิดงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ช่วงเช้าเวลา 06.15 น. เป็นพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนภาคค่ำ เวลา 17.30 น. เป็นการแสดงพิธีเปิดงาน ของนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ที่บริเวณเวทีกลางหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรี นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนางสาวจันทบูร การออกร้านมัจฉากาชาด โดยปีนี้มีรางวัลพิเศษรถจักรยานยนต์ออกคืนละ 1 คันร้านมัจฉากาชาดจะเปิดจำหน่ายเพียง 7 คืน ส่วนการจัดงานมี 9 คืน …………

(12 พ.ย. 57) บริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด (ตลาดนัดธงเขียว) หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตกรผู้จำหน่ายผักปลอด สารพิษ ที่ผ่านการทดสอบไม่พบสารเคมีตกค้างจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ พุ่มทับทิม เกษตรกรอ.เขาสมิง ผลผลผลิตประเภทแตงกวาไม่พบสารเคมี นายเจริญ ดีชัย เทพนิมิต เกษตรกรอ.เขาสมิง ผลผลิตประเภทมะเขือไม่พบสารเคมีตกค้าง นางสาวสุพัตรา กุลเพชร เกษตรกร ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด ผลผลิตถั่วฝักยาว ไม่พบสารเคมี นางสาวจารุณี ดีหลาย จากต.ตะกาง อ.เมือตราด ผ่านการทดสอบไม่พบสารเคมีในถั่วพู นางสาวนิตยา ไรนุพงษ์ เกษตรกรต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบไม่พบสารตกค้างในผักชี และนางแสงอิ่น หมายหาทรัพย์ เกษตรกร ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ ที่นำผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายทุกวันพุธหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ไม่พบสารเคมีตกค้างในฟักทอง …………

(12 พ.ย. 57) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของจังหวัดตราด มีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาว สวนยาง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และในระดับตำบลเข้าร่วม …………

Page 1 of 16First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

17 พ.ย. 57) บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด เกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวนมาก พากันไปเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตราด เพื่อรอรับเงินชดเชยช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยต้องรับบัตรคิวและเข้าแถวยาวเหยียด เนื่องจากมีเกษตรกรพากันมาเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.จำนวนมาก …………

17 พ.ย. 57) ตามที่จังหวัดตราดได้ขยายพื้นที่โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” จากพื้นที่อำเภอเมืองตราด สู่พื้นที่อำเภอแหลมงอบ โดยเริ่มกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ พร้อมกันในวันนี้ ปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำภเอเมืองตราด และอำเภอแหลมงอบ ต่างระดมเจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด ตลอดสองข้างทาง ฐฯทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 (ตราด-แหลมงอบ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3156 (แสนตุ้ง – แหลมงอบ) ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” …………

14 พ.ย. 57) นายญานวาทิก วุฑาวรรธนา นิติกรชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด จัดเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด จัดขึ้นที่ห้องประชุมสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ไสวปิโตเลียม ต.หนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด โดยมีนายจ้าง ผู้แทนจากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดกว่า 50 รายเข้าร่วม …………

14 พ.ย. 57) นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้เปิดให้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิมและรายใหม่ มาลงทะเบียนเป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ผู้มีสิทธิลงทะเบียน คือผู้ผลิต OTOP รายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้ว และรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน มีลักษณะ เป็นกลุ่มผุ้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นรายเดียว ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีสินทรัพย์ไม่เกิน 10 ล้านบาท…………

13 พ.ย. 57) นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดตราด ปี 2558 มีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตราด ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตราด นาย สุรพล ชนไธสง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตราด กล่าวว่า ตามที่กรมชลประทานได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาพรวมทั้ง ประเทศพบว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยอาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเร็วกว่าทุกปี และมีห้วงระยะเวลาของการเกิดภัยแล้วยาวนาน และมีความรุนแรงกว่าทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดตราด ปี 2558 ” ขึ้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด …………

Page 1 of 31First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001