Search l Login
 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

24 ต.ค.57 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดเกษตรกร Farmer Market เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมการบริโภค กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้เกษตรกรโดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดตลาดนัดเกษตรกร ทั้งนี้ตลาดนัดเกษตรกรชาวจันทบุรี จะเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ ที่บริเวณหน้า ธ.ก.ส.สาขา จันทบุรี มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าผักปลอดสารพิษ พืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ มาจำหน่ายขายในราคาถูก ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้มีเกษตรกรร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า กว่า 30 รายการ …………

(23 ต.ค. 57) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยการจัดพิธีครั้งนี้ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันเข้าร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้จำนวนมาก …………

23 ต.ค. 57 ) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช …………

23 ต.ค.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นิสิต นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดระยอง ถวายพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด เนื่องในวันปิยมหาราช ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ จนสามารถธำรงค์ไว้ซึ่งเอกราช ได้จนถึงปัจจุบัน………ส.ปชส.ระยอง…

22 ต.ค.ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดระยอง นางสาว เดียน่า เคียมบีทู อัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้า และการลงทุนกับจังหวัดระยอง โดยมีนายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน ประกอบด้วยนายพีรพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรม นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ …………

Page 1 of 13First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


  

26 ต.ค.57 ) เวลา 15.50 น.ที่บริเวณฝายน้ำอาคารที่ทำการโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี ตามแนวทางพระราชดำริฯ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดจันทบรีหรือคลองบายพาส โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ทั้งนี้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี แผนระยะที่ 2 เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชดำริ ณ พระราชวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 โดยสรุปได้ว่าจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากมีถนน 3 สายขวางกับเส้นทางน้ำวิธีแก้ไขคือให้ไปสำรวจดูว่าน้ำผันมาจากไหนแล้วหาช่อง ทางระบายน้ำให้สอดคล้องกัน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ปี 2552 งบประมาณก่อสร้าง 3,500 ล้านบาท …………

(22 ต.ค. 57) หลังจากพบปัญหารากเน่าโคนเน่าระบาดในต้นทุเรียนของชาวสวนในหลายพื้นที่ของ จังหวัดตราด อันจะส่งผลต่อการผลิตทุเรียนในฤดูกาลผลิตปี 2558 นั้น ทางสถานีพัฒนาที่ดินตราดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เพื่อแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาด นาย สุเทพ งาเจือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน บ้านเลขที่ 202 หมู่ 10 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นเกษตรกรอีกรายที่ต้นทุเรียนประสบปัญหารากเน่าโคนเน่า ให้ข้อมูลว่า ต้นทุเรียนในสวนของตนเกิดปัญหาใบเหลือง มีแผลตามลำต้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นเฉาตาย แต่หลังจากเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินตราดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การ เกษตรจังหวัดตราด ทราบถึงปัญหา จึงได้เข้ามาให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้โรคระบาดลามไปสู่ทุเรียน ต้นอื่นๆ เพราะเชื้อดังกล่าวสามารถแพร่ได้ทางดิน และหากมีน้ำไหลผ่านหน้าดินที่มีเชื้อ ก็จะลามไปยังทุเรียนต้นอื่นๆ ได้ …………

(22 ต.ค. 57) นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตราดได้ดำเนินการให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ชั้นล่างอาคาร 60 เตียง โรงพยาบาลตราด ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้มีการเปิดให้บริการเฉพาะในวันพุธในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งวันพุธสุดท้ายตรงกับวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ดังนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจึงขอกำชับให้นายจ้างมารีบดำเนินการให้ แล้วเสร็จ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติ…………

(21 ต.ค. 57) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด ได้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย มีเกษตรกรเดินทางมาขึ้นทะเบียนรอบที่ 3 จำนวน 140 ราย นาย สมนึก อนันต์ เกษตรอำเภอเมืองตราด เปิดเผยว่า วันนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด ได้เปิดให้เกษตรกรที่ทำนาได้ขึ้นทะเบียนรอบที่ 3 เป็นวันสุดท้าย ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการช่วยเหลือ ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งเป็นการเปิดให้เกษตรกรผู้ทำนาได้ขึ้นทะเบียนรอบสุดท้าย …………

ผบก.ปทส.ลงพื้นที่เกาะเสม็ด สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 21 ต.ค. พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (รรท.ผบก.ปทส.) พร้อมคณะประกอบด้วย พ.ต.อ.ธนัญชัย เพียรช่าง ผู้กำกับการ 2 บก.ปทส. พันตำรวจโทเกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ รองผู้กำกับการ 2 บก.ปทส. พันตำรวจโท กษิเดช จังพนาสิน สารวัตรกองกำกับการ 2 บก.ปทส. พันตำรวจเอกประพจน์ โชติคุณ ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พันตำรวจโทเอก มหาสวัสดิ์ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวระยองและกำลังตำรวจ บก.ปทส.และตำรวจท่องเที่ยวจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) ลงพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง เพื่อติดตามและตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเกาะเสม็ดในปัจจุบัน หลงเกิดกรณีคราบน้ำมันดิบรั่วไหลซึ่งผ่านพ้น 1 ปีแล้ว ว่าอยู่ในสภาพใดรวมทั้งยังได้พบปะกับนายพิศณุ เขมะพรรค์ นายกสมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด …………

Page 1 of 26First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001