Search l Login

 

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

(15 เม.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายฐิตนันท์ อุดมสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 บนถนนสุขุมวิท ช่วงตราด-หาดเล็ก ในจุดตรวจร่วมบ้านเนินสูง อำเภอเมืองตราด จุดตรวจร่วมบ้านไม้รูด จุดตรวจร่วมบ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ และจุดตรวจร่วมบ้านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ …………

บ่ายวันนี้ ( 11 เม.ย.57 ) ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายเกรียงเดช เข็มทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางนกน้อย เข็มทอง ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี จะได้แสดงมุฑิตาจิต ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ โดยครั้งนี้นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นตัวแทนของ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในการกล่าวแสดงมุฑิตาจิต ก่อนที่จะเข้ารดน้ำขอพร พระพุทธรูป เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และคุ้มครองไม่ให้มีภัยอันตรายมาแผ้วพาน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และผู้ที่มาร่วมแสดงมุฑิตาจิต พร้อมทั้งให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองจันทบุรี ให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกคน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาชีพ และการค้า ปราศจากภัยอันตราย เศรษฐกิจจันทบุรีเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดจันทบุรี และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนสืบไป **************************** จรัล/ภาพ/ข่าว ( 11 เม.ย. 57 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว ส.ปชส.จันทบุรี

10 เม.ย. 57) ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ข้าราชการ และลูกจ้างจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดตราด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทั้งหลายที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาจังหวัดตราดให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงการเล่นสงกรานต์กับข้าราชการ และประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ว่า ขอให้เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย งดเว้นการใช้น้ำแข็ง หรือปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายจนได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ขอให้งดการสาดน้ำใส่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่านตามท้องถนนเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้รถใช้ถนนของปฏิบัติตามกฎจรจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น/...

( 9 เม.ย.57 ) ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานมหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้แนวคิด มหกรรมแก้จน สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และแนวคิดลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้วยการขจัดความยากจนในชนบท ซึ่งจังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ครัวเรือนยากจน ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตอบสนองอุดมการณ์หรือปรัชญากระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ครัวเรือนยากจน สร้างศรัทธาแก่ประชาชน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง …………

วันที่ 8 เม.ย. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชน ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ ลูกจ้าง ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นประธานในพิธีนำถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก่อนที่จะกล่าวคำถวายอศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตลอดมา และพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์.. ทั้งนี้ในโอกาสนี้จังหวัดระยอง ยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสถาบันพระมหาชนก ครบ 3 ปี ด้วย โดยได้นำรายชื่อประชาชนจาก 8 อำเภอ ที่ลงนามแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับร่วมร้องเพลงผู้ปิดทองหลังพระ และเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย …สปชส.ระยอง………

Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   


  

(19 เม.ย. 57) นายวรนิติ์ กายราศ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด เปิดเผยว่า จากสำรวจข้อมูลที่พักจากผู้ประกอบการในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราด ประมาณ 39,600 คน ทั้งในเขตเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวเกาะหลัก ๆ ของจังหวัดตราด คือ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก จำนวนโรงแรม รีสอร์ท รวม 373 แห่ง มีจำนวนห้องพักรวม 10,111 ห้อง ในช่วงดังกล่าวมีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเต็ม 100 % ทำให้มีเงินสะพัดในช่วงดังกล่าวกว่า 300ล้านบาท…………

(19 เม.ย. 57) นางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP จากจังหวัดต่าง ๆ และหอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก และของดี 4 ภาค ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน ที่ผ่านมา บริเวณสวนรุกขชาติจังหวัดตราด โดยมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดตราด จำนวน 30 บูธ และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาวจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมงานจำนวน 140 บูธ ……

(18 เม.ย. 57) นายวินิต นิรันต์พานิช รองประธานชุมชนรักษ์คลองบางพระ เปิดเผยระหว่างการประชุมและแถลงข่าวการจัดงาน"C.B.T. 58 สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” ว่า งาน "C.B.T. 58 หรือ Community Based Tourism เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 20 ชุมชน ที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนจังหวัดตราด ได้ร่วมกับจังหวัดตราด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน นี้ ณ บริเวณถนนธนเจริญ ภายในชุมชนรักษ์คลองบางพระ ……

18 เม.ย. 76) นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวระหว่างแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ของจังหวัดตราด ว่า ตามที่จังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ในช่วง "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร เพื่อป้องปรามควบคู่ไปกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการปฏิบัติงานทั้ง 7 วัน ปรากฏว่า พบอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย…………

…นายวิสุทธิ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดจันทบุรี รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 42 ครั้ง เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ Admit มีทั้งสิ้น 41 ราย ผู้เสียชีวิตเป็นชาวไทย 3 ราย อีก 2 รายเป็นแรงงานชาวกัมพูชาที่อาศัยรถตู้มรณะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมู่ 10 ศพ เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่เขตอำเภอท่าใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานย้อนหลังพบ 2 รายเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางาน ได้แก่ นายมอม บัท อายุ 42 ปี หมายเลขประจำตัวแรงงานต่างด้าวคือ 139223 และนางกรุง เซ็ม อายุ 39 ปี หมายเลขประจำตัวแรงงานต่างด้าว 139229 ส่วนอีก 8 รายที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน ………

Page 1 of 33First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001