Search l Login

 

 
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
 หนังสือพิมพ์ Minimize

  
 โพล Minimize
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

 Print   
 ข่าวกิจกรรม Minimize

วันที่ 8 เม.ย. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชน ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ ลูกจ้าง ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นประธานในพิธีนำถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก่อนที่จะกล่าวคำถวายอศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตลอดมา และพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์.. ทั้งนี้ในโอกาสนี้จังหวัดระยอง ยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสถาบันพระมหาชนก ครบ 3 ปี ด้วย โดยได้นำรายชื่อประชาชนจาก 8 อำเภอ ที่ลงนามแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับร่วมร้องเพลงผู้ปิดทองหลังพระ และเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย …สปชส.ระยอง………

ผู้ว่าจันทบุรีนำคณะหาช่องทางกระจายผลไม้เพิ่มในเวียดนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะหาช่องทางกระจายผลไม้เพิ่มในเวียดนาม พบทูตไทยประจำกรุงฮานอยเตรียมจัดโรดโชว์ผลไม้ ขณะที่แนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อในเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 3 ถึง 5 เมษายน ที่ผ่านมา นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ได้นำคณะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหาช่องทางการกระจายสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูปของจังหวัดจันทบุรีเพิ่มเติมจากเดิม และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนชาวเวียดนาม จีน ที่จะเดินทางมาซื้อผลไม้ของเกษตรกรชาวจันทบุรีในช่วงฤดูการผลิตปีนี้ โดยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เข้าพบ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงฮานอยและนางสาวอุษา ไวยเจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ รวมทั้งเจ้เฟื่อง ผู้ประกอบการชาวเวียดนามเพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำสินค้าผลไม้จากจันทบุรีสู่ผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและจีนรวมทั้งหารือแนวทางการจัดโรด์โชว์ผลไม้ในกรุงฮานอยเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในเวียดนามที่นิยมบริโภคผลไม้สดจากจันทบุรี …………

…(6 เม.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวอาศีรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ มีข้าราชการและประชาชนชาวตราดจำนวนมากร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในการประกอบพิธีที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ………

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวโรกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจกรีบรมราชวงศ์ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง จากเหตุกาลครั้งนั้น บรรดาพสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย ได้พร้อมกันอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นเป็นกษัตริย์ เถลิงสิริราชสมบัติครองกรุงสยาม ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 …………

(5 เม.ย. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการเส้นทางตราดซิตี้ทัวร์ พัฒนาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชนนิเวศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกันดำเนินการจัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัด โดยได้มีการปล่อยขบวนรถตามเส้นทางตราดซิตี้ทัวร์ สำรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้นำเยาวชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยการร่วมสร้างโป่งเทียม ให้กับช้างป่าบริเวณทางเข้าน้ำตกเขาสลัดได พร้อมทั้งนำเข้าชมนิเวศ พิพิธภัณฑ์ชอง บ้านช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ……

Page 1 of 8First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Last   


  

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 เม.ย.นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายโอฬาร เฮงเจริญ เจ้าท่าจังหวัดระยอง นายอาทิตย์ ละเอียดดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดระยอง นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง ลงเรือตรวจการณ์ของกรมเจ้าท่าที่ท่าเทียบเรือของบริษัทท่าเรือระยอง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง ออกสุ่มตรวจเรือบรรทุกน้ำมัน และสินค้า เพื่อหาต้นตอการทิ้งคราบน้ำมันลงทะเล จนชายหาดหลายแห่งของเมืองระยอง ปนเปื้อนคราบน้ำมัน ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวและอาชีพประมง โดยได้สุ่มตรวจเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 2 ลำ คือเรือพรธารา และเรือพรชนันท์ ที่จอดลอยลำอยู่ในน่านน้ำระยอง ห่างจากฝั่งมาบตาพุดไปประมาณ 20 ก.ม. แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจเรือเอสซี รีคัฟเวอร์รี่ ซึ่งเป็นเรือขจัดคราบน้ำมันของ บ.เอสซี ที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือบริษัทระยองด้วย เพื่อขอทราบรายละเอียดการจัดการคราบน้ำมันในทะเล หลังมีการดูดขึ้นใส่เรือแล้ว ได้มีการนำไปบำบัด และกำจัดอย่างไร …………

คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก แจงผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ปี 57 รวม 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เผย ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยซึ่งมีผลผลิตรวมประมาณ 7.7 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 56 ร้อยละ 1.85 ระบุ เตรียมติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับค่าประมาณการผลผลิตให้สอดคล้องตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ชลบุรี (สศข.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงความร่วมมือของคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในการ บูรณาการเพื่อจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ปี 2557 จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ของจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศ สำหรับเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ …………

(8 เม.ย. 57) นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียนคุณภาพส่งออกของ นายไพทูรย์ วานิชศรี เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ร่วมให้การต้องรับพร้อมนำชมสวนทุเรียนหมอนทองคุณภาพส่งออก พร้อมกันนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่รับซื้อและส่งออกทุเรียนไปยังต่างประเทศในพื้นที่อำเภอเขาสมิงอีกด้วย …………

(8 เม.ย. 57) นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลหาดเล็ก ร่วมกับ ชุมชน สถานศึกษาในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สีสันสู่อาเซียน ประจำปี 2557 ณ บริเว ชุมชนบ้านหาดเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ให้สืบทอดคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ประกอบกับแขตพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเล็กเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนับเป็นประตูสู่อาเซียน ดังนั้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกง ของกัมพูชา จึงได้จัดงานภายใต้แนวคิดหลักสงกรานต์สีสันสู่อาเซียน ซึ่งทางเทศบาลตำบลหาดเล็กได้ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดให้มีการขยายเวลาเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ กจนถึงเวลา 24.00 น. ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวกัมพูชาเข้ามาเที่ยวชมงานอีกด้วย …………

(7 เม.ย. 57) นายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึงนี้ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตราดโดยเฉพาะหมู่เกาะช้าง ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด จึงได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยจราจรทางน้ำ สาขาตราด ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและรายงานเหตุประจำวัน ในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขนส่งทางน้ำในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน นี้…………

Page 1 of 29First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก

 นายคมสัน    เอกชัย

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ


สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001